Chung toc Technion PDF

Chủng tộc Technion PDF

Chủng tộc Technion PDF (Đóng góp của đại học Technion cho Isarel và thế giới) viết về nhng con người ca Technion, trường đi hc hàng đầu Israel. Họ được các tác ginhắc đến như mt “chng tc” riêng, khác bit, là tinh hoa ca trí tukhoa hc công nghti quốc gia nhbé nhưng có tầm nh hưởng toàn thế gii này. Chng tc Technion cho thấy khoa hc công nghchính là đng lc phát trin quan trng hàng đầu ca các quốc gia, nhất là nhng quốc gia nhbé và đơn đc như Israel.

Thể loại: Kinh doanh- Quản lý

Tác giả: Ilana Debare, Ammon Frekel, Shlomo Maital

Dịch giả: Phương Lan

Link tải ebook Pdf/ Mobi/ Epub/ Azw3 miễn phí ở cuối bài viết

Giới thiệu sách

Nếu là một người dành nhiều sự quan tâm đến khởi nghiệp, chắc hẳn bạn sẽ không còn xa lạ gì với Israel – đất nước được mệnh danh là “Quốc gia khởi nghiệp”. Bên cạnh những cuộc chiến tranh chính trị và tôn giáo, Israel vẫn được biết đến như một trong những cái nôi của tri thức sáng tạo, của những tiến bộ khoa học kĩ thuật hiện đại trên nhiều mặt như y học, điện tử, máy tính,… là quê hương của nhà khoa học vĩ đại Albert Eistein. Chủng tộc Do Thái với lòng tự tôn dân tộc luôn thực sự khiến chúng ta phải kinh ngạc trước trí tuệ siêu việt và sự bền bỉ, kiên gan của họ: Luôn đứng đầu tất cả các môn học một cách lặng lẽ, bất chấp sự phân biệt đối xử hay kỳ thị ở những nơi họ học tập. Tinh thần Do Thái có mặt ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là trong môi trường đại học, và Technion chính là trường đại học thể hiện rõ nhất tinh thần đó, qua những thành tựu to lớn của nhiều thế hệ, từ thế hệ sáng lập đến các thế hệ giảng viên, sinh viên tiếp theo.

Những con người của Technion, trường đại học hàng đầu Israel, được các tác giả nhắc đến trong cuốn sách này như một “chủng tộc” riêng, khác biệt, là tinh hoa của trí tuệ khoa học công nghệ tại quốc gia nhỏ bé nhưng có tầm ảnh hưởng toàn thế giới. Đây là nơi đã sản sinh ra nhiều nhà khoa học danh tiếng cùng hàng ngàn kĩ sư, bác sĩ và các doanh nhân thành đạt khác.

Hãy đọc cuốn sách để cùng tìm hiểu về thành công của “Chủng tộc Technion” cũng như đóng góp vô cùng to lớn của chủng tộc này đối với toàn nhân loại.

______

Chng tc Technion là cuốn sách thhai được chuyn ngđến bn đc Vit Nam ca Giáo sư Shlomo Maital, người Thầy kính yêu ca tôi ti Vin Công nghMassachusetts, Hoa Kỳ, mà tôi có vinh dđược hiu đính sau cuốn Kinh tế hc dành cho Doanh nhân – 10 công cqun lý kinh doanh thiết yếu, mt trong nhng cuốn sách kinh doanh bán chy nhất Vit Nam trong vài năm qua. Ông cũng là giáo sư lâu năm ca Đi hc Technion được nói đến trong cuốn sách này.

Mt lần na, tôi li được hân hưởng nhng dòng suy tưởng đầy trí tuvà nhit huyết ca Giáo sư Shlomo về kinh tế, sáng to, khi nghip, và về lòng yêu nước, yêu dân tc ca ông, cũng như ca nhng người được nhắc ti trong cuốn sách này. Chắc hn đã có nhiều bn biết đến cuốn Quốc gia khi nghip và âm hưởng ca nó ti Vit Nam hơn ba năm qua. Phi chăng, tinh thần khi nghip ti Vit Nam trong nhng năm này được khích lphần nào ttinh thần Do Thái mà các bn khám phá được tcuốn sách đó? Hôm nay, trên tay các bn là mt cuốn sách tuyt vi như thế, cho tất ccác thế h, đc bit là thế htr, ca các trường đi hc. Được cùng hc vi nhng người bn Do Thái thi Liên bang Xô Viết, tôi thc skinh ngc trước trí tusiêu vit và sbền b, kiên gan ca h: Luôn đng đầu tất ccác môn hc mt cách lng l, bất chấp sphân bit đối xhay kỳ thị ở nhng nơi hhc tp.

Tinh thần Do Thái có mt khắp nơi trên thế gii, đc bit là trong môi trường đi hc, và Technion chính là trường đi hc thhin rõ nhất tinh thần đó, qua nhng thành tu to ln ca nhiều thế h, tthế hsáng lp đến các thế hging viên, sinh viên tiếp theo.
̀

Nhng con người ca Technion, trường đi hc hàng đầu Israel, được các tác ginhắc đến trong cuốn sách này như mt “chng tc” riêng, khác bit, là tinh hoa ca trí tukhoa hc công nghti quốc gia nhbé nhưng có tầm nh hưởng toàn thế gii này. Chng tc Technion cho thấy khoa hc công nghchính là đng lc phát trin quan trng hàng đầu ca các quốc gia, nhất là nhng quốc gia nhbé và đơn đc như Israel.

Hhiu rõ tinh thần khi nghip trong trường đi hc bằng cách đưa các nghiên cu khoa hc công nghvào cuc sống thc tế đphát trin kinh tế, chăm lo cho con người, bo đm an ninh quốc gia… thông qua các doanh nghip – yếu tố cốt lõi cho sthành công và đóng góp ca mt trường đi hc đối vi đất nước.

Chng tc Technion đã chra rằng nhng thành tu khoa hc công nghca hdành cho đất nước Israel là chưa đ. Hluôn gitinh thần đóng góp trí tuvà tài năng ca mình cho san toàn và phồn vinh ca nhân loi.

Technion xng đáng là tấm gương cho bất kỳ trường đi hc nào trên thế gii vi ý chí vươn lên mi ththách, tinh thần sáng to, tinh thần khi nghip, tinh thần phng scho Tquốc và nhân loi.

Knim khó quên ca tôi vi Giáo sư Shlomo Maital trong nhng ngày tháng còn hc tp Vin Công nghMassachusetts (MIT) là sau khi chấm mt bài lun về kinh tế Vit Nam ca tôi, ông mi tôi đi ăn trưa và nói rằng: Bài làm ca anh khiến tôi thấy sao Vit Nam li có nhiều đim tương đồng vi Israel thế! Hai dân tc đều tri qua nhng cuc chiến tranh liên miên, đều thông minh, sáng to, có ý chí vươn lên vì đc lp, tdo.

Vi tôi, phi chăng Vit Nam còn nhng điều căn bn khác mà chúng ta cần hc hi tđất nước và con người Israel? Chng tc Technion scho chúng ta mt phần ca câu trli.

Tiến sĩ Trần Lương Sơn

Mục lục- Chủng tộc Technion PDF

Li nói đầu
L
i gii thiu cho bn tiếng Vit
L
i ta
L
i cm ơn
Chương 1: Đc đim di truyền ca “chng tc” Technion
Ch
ương 2: TSi đá đến Chất bán dn
Ch
ương 3: Quốc gia khi nghip trên nền tng sáng to ca Technion
Ch
ương 4: Không chlà ksư mà còn là nhà điều hành
Ch
ương 5: Giá trTechnion, hôm nay và mai sau
Ch
ương 6: Technion – mt thương hiu toàn cầu
Phần kết
Ph
lc 1
Ph
lc 2
Về các tác gi

Review

“Nếu bạn là một người trẻ mong muốn khởi nghiệp để làm giàu cho bản thân và mang lại giá trị cho tổ quốc, đây chắc chắn là cuốn sách bạn nên đọc”– Thông Ngô

“Rất nhiều con người “hay ho” bạn có thể học được từ cuốn sách này để nâng cao ý thức khởi nghiệp cho những người trẻ”– Minh Trần Nguyễn

“Vài đều tôi rút ra từ cuốn sách này:

Muốn có thành công thực sự, bạn cần đam mê thứ bạn làm

Mọi hoàn cảnh khó khăn đều chứa đựng trong nó một cơ hội. Bạn cần một thời gian để vượt qua nghịch cảnh và nắm bắt lấy nó

Công nghệ là tương lai của thế giới”- Nguyen Thi Thuy

Về tác giả

Ilana Debare là cu phóng viên ca tSan Francisco Chronicle và Sacramento Bee. Bà là tác gicuốn: Where Girls Come First: The Rise, Fall and Surprising Revival of Girls’ Schools (Tarcher/Penguin, 2004) (tm dch là: Nhng cô gái tìm đến đâu trước nhất: Sphát trin, thoái trào và hồi sinh đáng kinh ngc ca các trường nsinh). Cuốn sách nói về nhng kinh nghim ca bà trong quá trình htrvic thành lp mt trường trung hc dành cho nsinh. Ilana hin đang làm vic vi tư cách Giám đốc phtrách Truyền thông ca Cng đồng Audubon Cầu Cng Vàng(31) và là thành viên HĐQT ca J, mt ttin tc hàng tuần bằng tiếng Do Thái ca vùng bắc California. Bà sống Oakland, California, cùng vi chồng và con gái. Bà còn viết blog ti đa chhttp://midlifebatmitzvah.wordpress.com.

Ammon Frekel là nhà nghiên cu cao cấp ti Hc vin Nghiên cu Khoa hc và Kthut cao cấp Samuel Neaman ca Technion. Ông tng là chnhim Chương trình cao hc chuyên ngành Quy hoch Vùng và Đô thca khoa Quy hoch Đô thvà Kiến trúc ti Technion, đồng thi là thành viên Hi đồng qun trTrung tâm Nghiên cu Đô thvà Vùng. Ông là đi din ca Technion ti y ban Quốc gia Israel về Quy hoch và Xây dng, và là chtch Tiu ban Israel ca Liên đoàn Khoa hc Vùng Quốc tế. Ông là tác givà đồng tác gica nhiều cuốn sách, cùng nhiều bài báo tp trung vào chính sách công nghvà sphbiến sáng kiến trong lĩnh vc không gian.

Shlomo Maital cũng là nhà nghiên cu cao cấp ti Hc vin Nghiên cu Khoa hc và Kthut cao cấp Samuel Neaman, đồng thi là giáo sư danh dti Technion. Ông tng là Giám đốc Hc vin Technion-TIM về Qun lý trong mt thp k, làm vic vi khong trên mt nghìn giám đốc người Israel và 200 công ty công nghcao.

Ông đã viết và hiu đính nhiều cuốn sách, trong đó có The Imagination Elevator (cùng vi cu hc viên Technion Arie Ruttenberg) (bn tiếng Trung năm 2014), tm dch là Nấc thang tưởng tượng, và Innovation Management (SAGE Ấn Đ, lần xuất bn th2 năm 2012), tm dch là Qun trđi mi. Ông còn phtrách mt mc riêng trên tJerusalem Report và viết blog ti đa chtimnovate.wordpress.com. Ông và vmình là Sharona đã có bốn con và 13 cháu.

Link tải ebook Chủng tộc Technion PDF

PDF                MOBI               EPUB              AZW3

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments