Tay-du-ky-PDF

Tây du ký- Ngô Thừa Ân

Tây du ký PDF (Ngô Thừa Ân) là một trong những tác phẩm văn học kinh điển của Trung Quốc, đã được chuyển thể thành phim và trở thành huyền thoại. Nhiều nhân vật như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới….. đã đi vào cuộc sống quần chúng và trở thành biểu tượng cho các loại người. Cho đến nay Tây Du Ký đã được dịch ra nhiều thứ tiếng: Nga, Anh, Nhật,… Đặc biệt ở vùng Đông Nam Á, Tây Du Ký được quần chúng rất ưa thích.

Thể loại: Truyện- Văn học

Tác giả: Ngô Thừa Ân

Link tải download ebook Pdf Mobi Epub Azw3 miễn phí ở cuối bài viết

Giới thiệu sách

Tây Du Ký là bộ tiểu thuyết mang tính chất thần thoại và truyền thuyết dân gian Trung Quốc của nhà văn Ngô Thừa Ân, vào khoảng năm Gia Tĩnh, Vạn Lịch giữa đời Minh. Nhiều nhân vật như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới….. đã đi vào cuộc sống quần chúng và trở thành biểu tượng cho các loại người. Cho đến nay Tây Du Ký đã được dịch ra nhiều thứ tiếng: Nga, Anh, Nhật,… Đặc biệt ở vùng Đông Nam Á, Tây Du Ký được quần chúng rất ưa thích.

Tây Du Ký vốn bắt nguồn từ một câu chuyện có thật: nhà sư trẻ đời Đường Thái Tông là Trần Huyền Trang năm 21 tuổi đã một mình sang Ấn Độ tìm thầy học đạo. Ông ra đi năm 629 đến năm 645 mới về, tổng cộng mất 17 năm. Đường đi trên 5 vạn dặm, qua 128 nước lớn nhỏ, đi, về mất 4 năm, ở lại Ấn Độ tìm thầy học đạo 13 năm, đặc biệt lưu học những 6 năm ở chùa Na Lan Đà vốn là trung tâm Phật học thời bấy giờ. Khi về nước ông phải cùng 24 ngựa tải, mang theo 657 bộ kinh phật, 150 Xá lợi tử (linh Cốt Phật), 6 tượng Phật. Ông để ra 19 năm trời, dịch được 75 bộ kinh Phật cho đến khi mất. Ông còn để lại một bộ Đại Đường Tây vực ký 12 quyển, ghi chép đầy đủ lịch sử, địa lý, phong tục tập quán của 128 nước mà ông đã đi qua. Khi ông mất có đến 1 triệu người đưa tang và 3 vạn Phật tử dựng lều cử tang gần phần mộ ông.

Tây Du Ký kể chuyện Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa hoà thượng phò Đường Tăng sang phương Tây. Đường đi gặp biết bao gian nan trắc trở, tổng cộng 81 nạn, cuối cùng đến được xứ sở của Phật tổ, mang kinh Phật truyền bá về phương Đông. Cốt truyện có thể tóm tắt như sau: – Từ hồi 1 đến hồi 7: Tác giả giới thiệu lai lịch Tôn Ngộ Không. Đó là một con khỉ do một hòn đá tiên hoá thành. Từ nhỏ y đã thông minh, lanh lợi, dũng cảm được đàn khỉ tôn làm vua. Sau đó y tìm thầy học đạo, học được 72 phép biến hoá thần thông. Y náo động long cung, bắt Long Vương nộp gậy thần để làm vũ khí, rồi náo động âm ti, xoá tên họ loài khỉ trong sổ tử để hưởng trường sinh. Long vương và Diêm vương kiên lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nổi giận sai thiên binh thiên tướng đánh bắt nhưng không được, bèn theo kế chiêu an phong cho Tôn Ngộ Không chức quan giữ ngựa trên thiên đình để giữ chân y, nhưng chẳng bao lâu biết bị lừa, y lại náo loạn thiên cung đòi cho được chức Tề Thiên Đại Thánh. Ngọc Hoàng thượng đế phải nghe theo. Nhưng rồi tính khí vẫn ngang ngạnh như xưa. Các thần mở tiệc đào tiên mà không mời y, y phá tan tiệc rồi trốn về đảo khỉ. Thượng đế sai cháu mình là Nhị Lang Thần mang ” kính chiếu yêu” đuổi bắt mới được, đem xử trảm nhưng dao chém không đứt, phải bỏ vào lò bát quái cung 49 ngày đêm cũng không chảy, cuối cùng y phá ra được. Y lại loạn đả thiên cung, đánh cho thiên binh, thiên tướng tả tơi. Thượng đế vời Phật tổ Như Lai dùng pháp thuật mới bắt được, đem giam dưới núi Ngũ Hành 500 năm – Từ hồi 8 đến hồi 12: Giải thích nguyên do việc đi thỉnh kinh, giới thiệu lai lịch Huyền Trang và các đệ tử như: Tôn Ngộ không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, con rồng trắng _ đó là con trai của Long Vương. –  Từ hồi 13 đến hồi 98: Thuật lại quá trình đi thỉnh kinh. Năm thầy trò vượt qua tất cả 81 nạn, đến xứ sở Phật tìm thầy học đạo. -Từ hồi 99 đến hồi 100: Kể lại quá trình thắng lợi trở về. Năm thầy trò được rất nhiều phật, được bệ kiến Phật tổ. Phật tổ ban thưởng rất hậu rồi dùng phép đưa họ ” cưỡi mây ” trở về Trung Quốc. Đường Thái Tông cùng tăng ni phật tử và dân chúng ra đón tiếp rất trọng thể. Họ bàn giao kinh Phật rồi theo lệnh phật tổ ” cưỡi mây ” trở lại xứ phật. Tuỳ theo công trạng, Đường Tăng được ban tước Đăng công đứt Phật, Tôn Ngộ Không được cỡi mũ kim ô và được ban tước Đấu chiến thắng Phật, các đồ đệ khác đều được ban thưởng. Họ ở lại xứ Phật hưởng phúc muôn đời.

Mời các bạn đón đọc Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân.

Mục lục- Tây du ký PDF

LỜI NÓI ĐẦU
LỜI GIỚI THIỆU
HỒI THỨ NHẤT
Gốc thiêng ấp ủ, nguồn rộng chảy
Tâm tính sửa sang, đạo lớn sinh
HỒI THỨ HAI
Thấu lẽ bồ đề là diệu lý
Bỏ ma về gốc ấy nguyên thần
HỒI THỨ BA
Bốn biển nghìn non đều sợ phục
Mười loại âm ti thảy xóa tên
HỒI THỨ TƯ
Quan phong Bật mã lòng đâu thỏa
Tên gọi Tề Thiên dạ chẳng yên
HỒI THỨ NĂM
Loạn vườn đào Đại thánh trộm thuốc tiên
Về thiên cung, các thần bắt yêu quái
HỒI THỨ SÁU
Quan âm dự hội hỏi nguyên nhân
Tiểu thánh trổ tài bắt Đại thánh
HỒI THỨ BẢY
Đại thánh trốn khỏi lò bát quái
Hầu vương giam dưới núi Ngũ Hành
HỒI THỨ TÁM
Phật tổ tạo kinh truyền cực lạc
Quan Âm vâng mệnh đến Tràng An
HỒI THỨ CHÍN
Trần Quang Nhị nhậm chức gặp nạn
Sư Giang Lưu phục thù báo ơn
HỒI THỨ MƯỜI
Lão Long vương vụng kế phạm phép trời
g g g p p p
Ngụy thừa tướng gởi thư nhờ âm sứ
HỒI THỨ MƯỜI MỘT
Chơi âm phủ Thái Tông về trần
Dâng quả bí Lưu Toàn gặp vợ
HỒI THỨ MƯỜI HAI
Vua Đường lòng thành mở đại hội
Quan Âm hiển thánh hóa Kim Thiền
HỒI THỨ MƯỜI BA
Sa hang cọp Kim Tinh cứu thoát
Núi Song Soa Bá Khâm mời sư
HỒI THỨ MƯỜI BỐN
Lòng vươn theo đường chính
Sáu giặc mất tăm hơi
HỒI THỨ MƯỜI LĂM
Núi Xà Bàn các thần ngầm giúp sức
Khe Ưng Sầu long mã thắng yên cương
HỒI THỨ MƯỜI SÁU
Viện Quan Âm, các sư lừa bảo bối
Núi Hắc Phong, yêu quái trộm cà sa
HỒI THỨ MƯỜI BẢY
Tôn Hành Giả đại náo núi Hắc Phong
Quan Thế Âm thu phục yêu tinh gấu
HỒI THỨ MƯỜI TÁM
Chùa Quan Âm, Đường Tăng thoát nạn
Thôn Cao Lão, Đại thánh trừ ma
HỒI THỨ MƯỜI CHÍN
Động Vân Sạn, Ngộ Không thu Bát Giới,
Núi Phù Đồ, Tam Tạng nhận Tâm Kinh
HỒI THỨ HAI MƯƠI
Núi Hoàng Phong, Đường Tăng gặp nạn,
Giữa rừng thâm, Bát Giới lập công
HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT
Hộ Pháp dựng nhà lưu Đại Thánh
Tu Di Linh Cát bắt yêu ma
HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI
Bát Giới đại chiến sông Lưu Sa,
Mộc Soa vâng lệnh bắt Ngộ Tĩnh
HỒI THỨ HAI MƯƠI BA
Tam Tạng không quên gốc,
Bốn thánh thử lòng thiền
HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN
Núi Vạn Thọ Đại Tiên lưu bạn cũ
Quán Ngũ Trang, Hành Giả trộm nhân sâm
HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM
Trấn Nguyên tiên đuổi bắt người lấy kinh
Tôn Hành Giả đại náo Ngũ Trang quán
HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU
Khắp ba đảo, Ngộ Không tìm thuốc,
Nước cam lồ, Bồ Tát chữa cây
HỒI THỨ HAI MƯƠI BẢY
Thây ma ba lượt trêu Tam Tạng
Đường Tăng giận đuổi Mỹ Hầu vương
HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM
Núi Hoa Quả, lũ yêu tụ nghĩa
Rừng Hắc Tùng, Tam Tạng gặp ma
HỒI THỨ HAI MƯƠI CHÍN
Thoát nạn Giang Lưu sang nước khác,
Đội ơn Bát Giới chuyển non ngàn
HỒI THỨ BA MƯƠI
Tà ma phạm chính đạo,
Tiểu Long nhớ Ngộ Không
HỒI THỨ BA MƯƠI MỐT
Trư Bát Giới lấy nghĩa khích Hầu vương,
Tôn Ngộ Không dùng mưu hàng yêu quái
HỒI THỨ BA MƯƠI HAI
Núi Bình Đính Công Tào truyền tin,
Động Liên Hoa Bát Giới gặp tai
HỒI THỨ BA MƯƠI BA
Ngoại đạo mê chân tinh
Nguyên thần giúp bản tâm
HỒI THỨ BA MƯƠI TƯ
Ma vương giỏi mẹo khốn Hầu vương
Đại Thánh khéo lừa thay bảo bối
HỒI THỨ BA MƯƠI NHĂM
Ngoại đạo ra oai lừa tính thắng.
Ngộ Không được báu thắng yêu ma
HỒI THỨ BA MƯƠI SÁU
Ngộ Không xử đúng muôn duyên phục,
Đạo tà phá bỏ thấy trăng soi
HỒI THỨ BA MƯƠI BẢY
Đêm khuya vua quỷ cầu Tam Tạng
Hóa phép Ngộ Không dắt trẻ thơ
HỒI THỨ BA MƯƠI TÁM
Trẻ thơ hỏi mẹ hay tà chính
Kim, mộc thăm dò rõ thực hư
HỒI THỨ BA MƯƠI CHÍN
Một hạt linh đơn xin thượng giới
Ba năm vua cũ lại hồi sinh
HỒI THỨ BỐN MƯƠI
Trẻ thơ bỡn cợt lòng thiền rối
Vượn cắp đao về, mộc mẫu trơ
HỒI THỨ BỐN MƯƠI MỐT
Hành Giả gặp lửa thua,
Bát Giới bị ma bắt
HỒI THỨ BỐN MƯƠI HAI
Đại Thánh ân cần cầu Bồ Tát
Quan Âm từ thiện trói Hồng Hài
HỒI THỨ BỐN MƯƠI BA
Ma sông Hắc Thủy bắt Tam Tạng
Rồng biển, Tây Dương tóm Đà Long
HỒI THỨ BỐN MƯƠI TƯ
Thần thông vận phép đun xe nặng
Tâm chính trừ yêu vượt cổng cao
HỒI THỨ BỐN MƯƠI LĂM
Quán Tam Thanh, Đại Thánh lưu danh
Nước Xa Trì, Hầu Vương hóa phép
HỒI THỨ BỐN MƯƠI SÁU
Ngoại đạo cậy tài lừa chính pháp
Ngộ Không hiền thánh diệt yêu ma
HỒI THỨ BỐN MƯƠI BẢY
Thánh tăng đêm vướng sông Thông Thiên
Hành Giả thương tình cứu con trẻ
HỒI THỨ BỐN MƯƠI TÁM
Ma nổi gió hàn sa tuyết lớn,
Sư mong bái Phật giẫm băng dầy
HỒI THỨ BỐN MƯƠI CHÍN
Tam Tạng gặp nạn chìm đáy sông,
Quan Âm trừ tai hiện làn cá
HỒI THỨ NĂM MƯƠI
Tình loạn, tình theo vi ái dục,
Thần mờ, tâm động gặp yêu ma
HỒI THỨ NĂM MƯƠI MỐT
Nghìn mưu Đại Thánh thành vô dụng,
Nước lửa không công khó diệt ma
HỒI THỨ NĂM MƯƠI HAI
Ngộ Không đại náo động Kim Đâu
Như Lai ngầm mách cho ông chủ
HỒI THỨ NĂM MƯƠI BA
Uống nước sông, Tam Tạng mang nghén quỷ
Đi lấy nước, Sa Tăng giải thai ma
HỒI THỨ NĂM MƯƠI TƯ
Tam Tạng sang Tây qua nước gái
Ngộ Không lập mẹo thoát trăng hoa
HỒI THỨ NĂM MƯƠI LĂM
Dâm tà bỡn cợt Đường Tam Tạng,
Đứng đắn tu trì chẳng hoại thân
HỒI THỨ NĂM MƯƠI SÁU
Điên lòng trừ giặc cỏ
Mê đạo đuổi Ngộ Không
HỒI THỨ NĂM MƯƠI BẢY
Núi Lạc Già, Hành Giả thật kể khổ
Động Thủy Liêm, Hầu Vương giả đọc văn
HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM
Nhị tâm làm loạn càn khôn rộng
Một thể khó tu tịch diệt chân
HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN
Tam Tạng gặp Hỏa Diệm Sơn nghẽn lối
Hành Giả lần đầu mượn quạt ba tiêu
HỒI THỨ SÁU MƯƠI
Ma vương ngừng đánh đi dự tiệc rượu
Hành Giả lần hai mượn quạt ba tiêu
HỒI THỨ SÁU MƯƠI MỐT
Bát giới giúp sức đánh bại yêu quái
Hành giả lần ba mượn quạt ba tiêu
HỒI THỨ SÁU MƯƠI HAI
Tắm bụi rửa thân lên quét tháp
Bắt ma về chủ ấy tu thân
HỒI THỨ SÁU MƯƠI BA
Hai sư diệt quái náo long cung
Các thánh trừ tà thu bảo bối
HỒI THỨ SÁU MƯƠI TƯ
Núi Kinh Cức Ngộ Năng gắng sức
Am Mộc Tiên Tam Tạng làm thơ
HỒI THỨ SÁU MƯƠI LĂM
Yêu ma bày đặt Lôi Âm giả
Thầy trò đều gặp ách nạn to
HỒI THỨ SÁU MƯƠI SÁU
Các thần gặp độc thủ
Di Lặc trói yêu ma
HỒI THỨ SÁU MƯƠI BẢY
Cứu xóm Đà La thiền tính vững
Thoát đường ô uế đạo tâm trong
HỒI THỨ SÁU MƯƠI TÁM
Nước Chu Tử, Đường Tăng bàn đời trước
Chữa quốc vương, Hành Giả đóng thầy lang
HỒI THỨ SÁU MƯƠI CHÍN
Hành Giả nửa đêm điều thuốc tễ
Quân vương trên tiệc kể yêu ma
HỒI THỨ BẢY MƯƠI
Yêu ma rung vòng tung khói lửa
Hành Giả trộm nhạc tính mẹo lừa
HỒI THỨ BẢY MƯƠI MỐT
Hành Giả giả danh hàng quái sấu
Quan Âm hiện tướng phục ma vương
HỒI THỨ BẢY MƯƠI HAI
Động Bàn ty bảy tinh mê gốc
Suối Trạc Cấu Bát Giới quên hình
HỒI THỨ BẢY MƯƠI BA
Hận cũ bởi tình, gây nên đầu độc mới
Đường Tăng gặp nạn, Tỳ Lam phá hào quang
HỒI THỨ BẢY MƯƠI TƯ
Trường Canh truyền báo ma hung dữ
Hành Giả ra tay trổ phép tài
HỒI THỨ BẢY MƯƠI LĂM
Hành Giả khoan thủng bình âm dương
Ma chúa theo về chân đại đạo
HỒI THỨ BẢY MƯƠI SÁU
Hành Giả tha về, ma theo tính cũ
Ngộ Năng cũng đánh, quái vẫn tâm xưa
HỒI THỨ BẢY MƯƠI BẢY
Yêu ma lừa bản tính
Nhất thể bái chân như
HỒI THỨ BẢY MƯƠI TÁM
Nước Tỳ Kheo thương trẻ, khiến âm thần
Điện Kim Loan biết ma, bàn đạo đức
HỒI THỨ BẢY MƯƠI CHÍN
Tìm hang bắt quái gặp Thọ Tinh
Giữa điện dạy vua mừng nhận trẻ
HỒI THỨ TÁM MƯƠI
Gái đẹp thèm lấy chồng, mong được sánh đôi
Ngộ Không bảo vệ thầy, biết ngay yêu quái
HỒI THỨ TÁM MƯƠI MỐT
Chùa Trấn Hải, Ngộ Không biết quái
Rừng Hắc Tùng, đồ đệ tìm thầy
HỒI THỨ TÁM MƯƠI HAI
Gái đẹp tìm cách lấy chồng
Sư phụ bền lòng giữ đạo
HỒI THỨ TÁM MƯƠI BA
Ngộ Không biết rõ đầu đuôi
Gái đẹp lại về bản tính
HỒI THỨ TÁM MƯƠI TƯ
Khó diệt nhà sư tròn giác ngộ
Phép vương thành đạo thể theo trời
HỒI THỨ TÁM MƯƠI LĂM
Hành Giả đố kỵ lừa Bát Giới
Ma vương bày mẹo bắt Đường Tăng
HỒI THỨ TÁM MƯƠI SÁU
Bát Giới giúp oai trừ quái vật
Ngộ Không trổ phép diệt yêu tà
HỒI THỨ TÁM MƯƠI BẢY
Quận Phượng Tiên khinh trời bị hạn
Tôn Đại Thánh khuyến thiện làm mưa
HỒI THỨ TÁM MƯƠI TÁM
Thiền đến Ngọc Hoa thi võ nghệ
Ba trò xin phép nhận môn đồ
HỒI THỨ TÁM MƯƠI CHÍN
Quái Hoàng Sư hỏng mất hội Đinh ba
Ba đồ đệ đại náo núi Đầu Báo
HỒI THỨ CHÍN MƯƠI
Quái Sư Tử bắt thầy trò Tam Tạng
Tiêu Thiện Tôn thu yêu quái chín đầu
HỒI THỨ CHÍN MƯƠI MỐT
Phủ Kim Bình đêm nguyên tiêu xem xét
Động Huyền Anh Đường Tam Tạng khai cung
HỒI THỨ CHÍN MƯƠI HAI
Ba sư đại chiến núi Thanh Long
Bốn sao vây bắt quái tê giác
HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BA
Vườn Cấp Cô hỏi cổ bàn nguồn
Nước Thiên Trúc chầu vua được vợ
HỒI THỨ CHÍN MƯƠI TƯ
Bốn sư dự tiệc vườn ngự uyển
Một quái mơ mộng tình ái vui
HỒI THỨ CHÍN MƯƠI LĂM
Giả hợp chân hình bắt thỏ ngọc
Chân âm về chính gặp nguồn thiêng
HỒI THỨ CHÍN MƯƠI SÁU
Khấu viên ngoại mừng đãi cao tăng
Đường trưởng lão không màng phú quý
HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BẢY
Vàng mang trả gây thành tai họa
Thánh hiện hồn cứu thoát cao tăng
HỒI THỨ CHÍN MƯƠI TÁM
Vượn ngựa thục thuần nay thoát xác
Công quả viên mãn gặp Như Lai
HỒI THỨ CHÍN MƯƠI CHÍN
Tám mươi mốt nạn yêu ma hết
Vẹn tròn công quả đạo về nguồn
HỒI THỨ MỘT TRĂM
Về thẳng phương Đông
Năm thánh thành Phật

Review

Tây du ký là đỉnh cao sáng tạo trong lịch sử phát triển về tiểu thuyết cổ điển của Trung Quốc). Chủ nghĩa lãng mạn tích cực là đặc sắc nghệ thuật chủ yếu của nó. Nó đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của thần thoại cổ đại Trung Quốc, đã thể hiện sức sáng tạo vĩ đại và sức tưởng tượng phong phú của dân tộc Trung Hoa. “Chủ nghĩa lãng mạn là cơ sở của thần thoại” (lời của M.Goocki) Tây du ký chính là một bộ tiểu thuyết thần thoại trường thiên vĩ đại, lãng mạn tích cực. Thông qua hình thức ảo tưởng thần kỳ và nội dung bắt nguồn ở hiện thực mà cao hơn hiện thực. Tây du ký đã phản ánh đầy đủ, khúc chiết, phức tạp lý tưởng cao quý và đời sống hiện thực của nhân dân.

… Tây du ký có nội dung bắt nguồn ở hiện thực mà lại cao hơn hiện thực. Nó thông qua hình tượng nhân vật mà biểu hiện ra. Hình tượng nhân vật của Tây du ký đều có đầy đủ ý nghĩa hiện thực, nhưng đều không na ná hoặc đơn giản bắt chước hiện thực, cũng không khái quát chung chung mà cao hơn hiện thực nhiều. ở đây thiện thì càng thiện, ác thì càng ác, đều từ trên phương hướng của bản thân mình vượt cao hơn hiện thực mà đi vào phạm vi ảo tưởng hóa, lý tưởng hóa.

Trong Tây du ký hình thức kỳ ảo kết hợp với nội dung hiện thực cực lớn, đã đạt tới sự thống nhất khéo léo. Chính vì thế sự tưởng tượng của Tây du ký mới được biểu hiện ra có ý nghĩa biết bao, khỏe khoắn tốt đẹp, sinh động và thú vị biết bao! Hợp tình hợp lý khiến người tin phục và sáng ngời trí tuệ biết bao!

Về tác giả

Ngô Thừa Ân là một nhà văn, nhà thơ người Trung Quốc, ông sống ở thời đại nhà Minh. Tác phẩm của ông khá phong phú, nhưng theo thời gian cũng đã bị mất mát ít nhiều. Trong đó, tên tuổi của ông trở nên lẫy lừng khi bộ truyện “Tây Du Kí” được cho ra mắt.

Bộ truyện được xem là tiểu thuyết thành công nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, và khi nó được chuyển thể thành phim đã thu hút rất nhiều người hâm mộ trong nước và quốc tế đón xem.

Link tải ebook Tây du ký PDF

PDF      MOBI      EPUB       AZW3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *